Turning my passion for Anishinaabemowin into a career

Boozhoo indinawemaaganidok, Ogimaa Binesi indigo. Jared Hunter indizhinikaaz. Manidoo Baawitigong indoonjii idash Fort Frances-oodenaang indaa noongom. Gichi-manidoo-giizis ingii-ondaadiz igaye niizhtana ashi-niizh indaso-biboonagiz. Rainy Lake Sports adaawewigamigong indanokii gaye ingikinoo’amaagoz noongom. …

LEARN MORE
Grandmother Eagle Staff

Gookomisinaan  Gookomisinaan is the name given to Seven Generations Education Institute’s Grandmother Eagle Staff. In Anishinaabemowin, Gookomisinaan means “Our grandmother, the moon.” Our Eagle staff sits to the East of our grandfather drum with a walking-space in between.   Her dressings and …

LEARN MORE